SPORTY VZW - SPORT- EN THEMAKAMPEN
KESSEL-LO • Sporty is een erkende sport- en jeugdvereniging door de stad Leuven. In onze vereniging is iedereen welkom die wil komen sporten, spelen, leren, ontdekken, creatief bezig zijn, … .

Onze sport- en themakampen zijn er tijdens elke schoolvakantie voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Het zijn educatieve weken rond sport en spel, expressie, crea en muziek. De themakampen zijn prachtige weken uitgebouwd rond het voorgestelde thema. Of het nu draait rond koken, tovenaars, toneel of circus. Steeds vind je hier een mix van verbeelding, creativiteit en allerlei vaardigheden.

Ervaren, pedagogisch geschoolde lesgevers + kleine lesgroepjes + alle sportmateriaal voorhanden + differentiatie per niveau. Dat zijn de bouwstenen van al onze activiteiten.
mail ons
0032.16 25 72 09